KS MAS Královéhradecký kraj

Krajské sdružení NS MAS ČR
Královéhradeckého kraje

Přihlásit se

O nás

Krajská sdružení místních akčních skupin (MAS) mohou vzniknout, dohodne-li se na tom nadpoloviční většina členských MAS daného kraje. Společné aktivity MAS v kraji započaly v roce 2007. Od roku 2005 MAS v kraji realizují metodu LEADER, která se snaží o propojování aktivit rozvíjejích venkovskou ekonomiku. VENKOV JE NÁŠ DOMOV.

V Královéhradeckém kraji je celkem 15 místních akčních skupin, které mají členy z řad místních samospráv, aktivních občanů, neziskového a podnikatelského sektoru. Jedná se o nezávislé apolitické společenství. MAS se pravidelně scházejí, spolupracují na propagaci příkladů dobré praxe, organizují venkovské konference, semináře a strategicky plánují v Královéhradeckém kraji. Nedílnou součástí aktivit je i animace a pomoc zájemcům s dotačními příležitostmi. Máme rádi chytré a inovativní nápady, iniciujeme spolupráci v kraji a síťování.

Všech 15 MAS má dohromady rozlohu 5 151 km2 a na jejich území žije celkem 495 736 obyvatel. Největší MAS jsou Krkonoše a nejmenší Královédvorsko. Nejvyšší počet obyvatel žije v MAS Nad Orlicí, naopak nejméně má MAS Broumovsko+. Všechny MAS realizují na svém území komunitně vedený místní rozvoj na základě schválené strategie CLLD a pro jejich implementaci mají přidělené finanční alokace z národních operačních programů:

  • IROP – Integrovaný operační program,
  • PRV – Program rozvoje venkova,
  • OPZ – Operační program Zaměstnanost,
  • OPŽP – Operační program Životní prostředí.                                                                                                                                                                                                                                    

Na území Královéhradeckého kraje bylo díky strategiím MAS rozděleno v období od 2014 – 2020 více jak 1 mld. Kč dotací EU na rozvoj venkova.

Realizace strategií však nezajišťuje MAS finanční zabezpečení dlouhodobě nebo 100 %, proto si vážíme podpory Královéhradeckého kraje a děkujeme za dotační podporu. Krom aktivit spojených s plněním komunitně vedených místních strategií MAS v kraji koordinují regionální značky, místní akční plány pro vzdělávání, pořádají společenské akce v kraji, sbírky a dobrovolnické aktivity.

Mapa MAS_KHK

Odkazy na jednotlivé MAS v kraji:

 Dokumenty o MAS:

  • syntéze strategií CLLD v Královéhradeckém kraji se dozvíte podrobné informace o jednotlivých MASkách, z jakých operačních programů byli žadatelé nejvíce podpořeni a z jakých potřeb vycházely jednotlivé MASky. Na území Královéhradeckého kraje bylo díky strategiím MAS rozděleno v období od 2014 – 2020 více jak 1 mld. Kč dotací EU na rozvoj venkova.
  • propagační leták o MAS v Královéhradeckém kraji
  • leták Co je MAS

Přílohy