KS MAS Královéhradecký kraj

Krajské sdružení NS MAS ČR
Královéhradeckého kraje

Přihlásit se

O nás

Krajská sdružení mohou vzniknout, dohodne-li se na tom nadpoloviční většina členských MAS daného kraje. Společné aktivity MAS v kraji vznikly už v roce 2007 zatímco první MAS v rkeji realizovaly metodu LEADER už vo roce 2005.

Rozšíření metody LEADER v kraji: Na území Královéhradeckého kraje působí 15 MAS, z nichž a všechny podaly Strategii CLLD k hodnocení a po celý rok vyřizovaly připomínky. Na realizaci strategií do roku 2023 se tak připravují:

 • Místní akční skupina Krkonoše, z.s.;
 • Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.;
 • Obecně prospěšná společnost pro Český Ráj;
 • Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, z.s.;
 • Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s.;
 • MAS Brána do Českého ráje, z.s.;
 • NAD ORLICÍ, o.p.s.;
 • Hradecký venkov o.p.s.;
 • Otevřené zahrady Jičínska z.s.;
 • MAS Podchlumí, z.s.;
 • Společná CIDLINA, z.s.;
 • Sdružení SPLAV, z.s.;
 • MAS Broumovsko+, z.s.;
 • Místní akční skupina Stolové hory, z. s.
 • MAS Královédvorsko, z. s.

MAS aktivně spolupracují již od roku 2007 a pravidelně se setkávají mnohokrát ročně. Až na několik obcí je tedy celé území působností MAS pokryto a bude moci tyto metody využít. MAS využily podpory Královéhradeckého kraje.

V příoze najdete propagační leták ke stažení.

Členové krajského výboru: Mgr. Jan Balcar, PhD., Ing. Jana Bitnerová, Mgr. Petr Kulíšek, Jana Kuthanová, Ing. Tomáš Vidlák

 • Předseda: Mgr. Petr Kulíšek – náhradník člena Výboru NS MAS ČR
 • Místopředsedkyně: Jana Kuthanová – členka Výboru NS MAS ČR

Kontrolní komise KS: Jiří Kmoníček, Ing. Eva Trýznová, Mgr. Kamila Kabelková

MAS v kraji jsou velmi aktivní v orgánech a pracovních skupinách Národní sítě MAS:

 • Zástupce v PS LEADER: Ing. Jana Bitnerová a Lenka Křížová, DiS
 • Zástupce v PS Medializace a propagace: Bc. Kateřina Valdová a Ing. Kateřina Burianová
 • Zástupce v PS Mezinárodní spolupráce: Ing. Lada Nevečeřalová, MBA, Ing. arch. Kristina Holmová, Mgr. Kateřina Kapková a Mgr. Petr Kulíšek
 • Zástupce v PS Vzdělávání: Mgr. Petr Kulíšek a Ing. Kateřina Burianová
 • Zástupci v PS Vize a rozšíření: Mgr. Jan Balcar, PhD. a Mgr. Kamila Kabelková
 • Zástupce v Kontrolním výboru NS MAS: Jiří Kmoníček

MAS v kraji jsou zastoupeny i v dalších rozvojových strukturách:

 • Zástupce v Regionální stálé konferenci a tematických pracovních skupinách RSK KHK, vedení platformy MAP v KHK, PKP OP VVV: Mgr. Petr Kulíšek
 • Zástupce v Národní stálé konferenci, zástupce v tematických pracovních skupinách RSK KHK, ŘV ITI, PS ITI horizontální: Jana Kuthanová

 

Přílohy