KS MAS Královéhradecký kraj

Krajské sdružení NS MAS ČR
Královéhradeckého kraje

Přihlásit se

Zasedání Krajského sdružení MAS navštívilo tentokrát Maršov u Úpice

Rubriky:Aktuality

Nový sál, který rekonstruovala obec Maršov u Úpice s pomocí finančních prostředků z dotačního programu LEADER, hostil ve čtvrtek 5. února 2015 zasedání Krajského sdružení Místních akčních skupin (KS MAS) Královéhradeckého kraje. Na setkání se sjelo třináct celkem ze čtrnácti členů KS a vysoká účast pomohla k hladkému průběhu voleb, které bylo v rámci setkání nutné uskutečnit. Jednalo se o volby do výboru KS, do Výboru Národní sítě MAS ČR, z.s. a také do pracovních skupin při Národní síti.

Veškeré hlasování probíhalo pod dozorem zástupce aktuální Výboru NS z jiného kraje a do vedení MAS v kraji byly nakonec zvoleny MAS NAD ORLICÍ (zastoupená Petrem Kulíškem) a MAS Hradecký venkov o.p.s. (zastoupená Janou Kuthanovou). Dalšími projednávanými body byla koordinace krajského Projektu spolupráce s názvem „Uplatňování principů LEADER v KHK“, aktivity ohledně možného konání LEADERfestu 2015 v Královéhradeckém kraji nebo výměna zkušeností a dobré praxe v jednotlivých MAS. Kompletní fotogalerie bude dostupná na webu www.kjh.cz.

0009 0010

Kateřina Valdová, 9.2.2015

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář